A way of life

Onze onderscheidende visie is om door  ECO-Coachen mensen duurzaam fysiek en mentaal fit te maken en te houden.
ECO-Coachen als A way of life!

Ons actieplan:  ECO-Coachen als coachconcept uitrollen voor opleidingen, (top)sport, bedrijven en overheid.

ECO-Coachen is continue in ontwikkeling en gebaseerd op de principes Vinden-Binden-Scoren.
Wij laten elke persoon zijn/haar talent, kracht en energie bij zichzelf ontdekken (Vinden), binden deze aan een duidelijk doel (Binden) en zetten verlies om in winst (Scoren).

ECO-Coachen is uniek en maakt gebruik van wat er al is, waarbij de zelf gestelde doelen van het persoon en het team centraal staan.

ECO-Coachen helpt personen bij de fysieke en mentale zelfbewustwording en het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, wat zorgt voor zelfsturende personen die inzetten op hun eigen kracht.

De passie van het team is uniek en zorgt voor de borging.

Wat onderscheidt een ECO-Coach

Een ECO-Coach is een bijzondere coach, gekenmerkt door expertise op het gebied van kruisbestuiving van fysiek-mentaal-voeding-medisch en leefstijl. Niet alleen in de sport, maar ook in bedrijven, organisaties en overheid. Het accent ligt op fysiek-mentale groei door gebruik te maken van andere sportdisciplines.

Een ECO-Coach is onderdeel van een geheel begeleidingsteam en zet zichzelf in op expertise. De begeleiding wordt in gezamenlijkheid gedaan, niet op solistische basis. Een ECO-Coach stuurt zichzelf en werkt duurzaam, wat betekent dat ontwikkeling op langere termijn wordt nagestreefd (A Way of life).

De ontwikkeling van de mens achter de sporter staat centraal.
De ECO-Coach werkt vanuit een JA MAAR vrije houding en kent geen problemen, wel oplossingen.
Als ECO-Coach ben je nooit uitgeleerd.

ECO-Coachen is voor (top)sporters, coaches, teams, bedrijven, organisaties, overheid en onderwijs.

Innovatieve fysieke en mentale coaching

ECO-Coachen, een complete en innovatieve manier van fysieke en mentale coaching voor trainers en coaches in alle sporten, gebaseerd op de principes Vinden, Binden, Scoren.

Als ECO-Coach neem je de synergie, met de samenhang van alle creatieve krachten, als uitgangspunt van je handelen. Je kent de talenten, kracht en energie van de sporters (Vinden), brengt ze samen (Binden) en zorgt daardoor voor hogere prestaties (Scoren). ECO-Coaches werken vernieuwend, slimmer, anders, samen en duurzaam en we brengen anderen in beweging om de door hen zelf gestelde doelen te realiseren.

Duur en afsluiting

De cursus Masterclass ECO-Coach omvat gemiddeld 15 bijeenkomsten. Na afloop krijg je een door NL-Coach erkend ECO-Coach certificaat. De instroom van de cursus Masterclass ECO-Coach is flexibel.

Thema's zijn:

 • Wat is ECO-Coachen: de 3 principes Vinden, Binden, Scoren
 • Ken jezelf en begrijp de ander, bewust communiceren met de sporter
 • Vinden: vind de sporter en jezelf in het cyberleren
 • Vinden: zoek je drive: vinden van talenten en talentontwikkeling
 • Binden: de kracht van samen: hoe het team zich vormt
 • Binden: feedback en feedforward: gevraagd en ongevraagd coachen
 • Binden: begeleiden en coachen: de kunst van het vragenstellen
 • Binden: communiceren en de kracht van lichaamstaal
 • Scoren: bepalen van focus, omgaan met tegenslagen
 • Scoren: vernieuwing: anders en slimmer trainen
 • Scoren: mentale vaardigheden
 • Scoren: omgang met de omgeving, gebruik van (Social) media

Klik hier voor meer informatie of bel vrijblijvend 06-23105466