Specialisatie in het Sociaal domein

Sociaal domein omvat alle inspanningen die een gebiedsteam van een gemeente verricht rond werk, zorg en jeugd, op basis van de Participatiewet, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en de Jeugdwet. Denk aan onder meer: handhaving bij leerplicht, het voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten, passend onderwijs, de reguliere en bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en (jeugd)gezondheidszorg.

ECO-Coach en Sociaal domein

ECO-Coach ondersteunt de medewerkers van het gebiedsteam bij specifieke hulpvragen waarbij het ECO-Coach principe kan worden toegepast. Dit kan bijvoorbeeld zijn kinderen leren omgaan met faalangst, leer- en gedragsproblemen. Of ondersteuning bieden bij een re-integratietraject naar werk. ECO-Coach laat hierbij de hulpvragers hun kwaliteiten ontdekken om op die manier gericht werk te kunnen zoeken. Deelnemers leren uit te gaan van hun eigen kracht, op een positieve manier te focussen en zicht richten op aspecten die energie geven. Oftewel, doen waar je goed in bent!

Werkwijze

ECO-Coach werkt vanuit de principes: Vinden, Binden en Scoren.

  • Binden: contact maken met de deelnemer en doelen afstemmen
  • Verbinden: de deelnemer op weg naar het doel begeleiden
  • Scoren: deelnemer overwint tegenslagen en kan zelf zijn/haar doel bereiken!

Opleidingsplaats:
Sportstad Heerenveen, Abe Lenstra Boulevard 23Q, 8448 JA Heerenveen

Tijden:
Iedere woensdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur

Of op een overeen te komen locatie!

Klik hier voor meer informatie