ECO-Coach als A way of life

Onze onderscheidende visie is om door ECO-Coachen mensen duurzaam fysiek en mentaal fit te maken en te houden. Ons actieplan: ECO-Coachen als coachconcept uitrollen voor opleidingen, (top)sport, bedrijven en overheid.  

ECO-Coachen is continue in ontwikkeling en gebaseerd op de principes Vinden-Binden-Scoren. Wij laten elke persoon zijn/haar talent, kracht en energie bij zichzelf ontdekken (Vinden), binden deze aan een duidelijk doel (Binden) en zetten verlies om in winst (Scoren).  

ECO-Coachen is uniek en maakt gebruik van wat er al is, waarbij de zelf gestelde doelen van het persoon en het team centraal staan. ECO-Coachen helpt personen bij de fysieke en mentale zelfbewust wording en het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, wat zorgt voor zelfsturende personen die inzetten op (en vanuit) hun eigen kracht. De passie van het team is uniek en zorgt voor de borging.