Wij zijn weer open!

ECO-Coach als A way of life

Onze onderscheidende visie is om door ECO-Coachen mensen duurzaam fysiek en mentaal fit te maken en te houden. Ons actieplan: ECO-Coachen als coachconcept uitrollen voor opleidingen, (top)sport, bedrijven en overheid.  

ECO-Coachen is continue in ontwikkeling en gebaseerd op de principes Vinden-Binden-Scoren. Wij laten elke persoon zijn/haar talent, kracht en energie bij zichzelf ontdekken (Vinden), binden deze aan een duidelijk doel (Binden) en zetten verlies om in winst (Scoren).  

ECO-Coachen is uniek en maakt gebruik van wat er al is, waarbij de zelf gestelde doelen van het persoon en het team centraal staan. ECO-Coachen helpt personen bij de fysieke en mentale zelfbewust wording en het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, wat zorgt voor zelfsturende personen die inzetten op (en vanuit) hun eigen kracht. De passie van het team is uniek en zorgt voor de borging. 

Wim Schuur
ECO-Coach, specialisme hoogbehaafdheid. Eigenaar Pro Kompassie, re-intergratie

De basiswaarden van ECO Coaching en Pro Kompassie liggen erg op één lijn. Ga uit van je eigen kracht en werk vanuit je passie. Binnen Pro Kompassie speelt beweging, zowel mentaal als fysiek, een sleutelrol. ECO Coaching en sport benutten we indien van waarde als onderdeeld in onze trajecten om te werken aan energie en mindset. De kandidaten welke passen bij, en die we in aanraking laten komen met ECO Coaching, maken waardevolle ontwikkelingen en groei door.

Marjolijn Kroon
Ex-korfbalster, docent Omgangskunde

Door ECO-Coach weet ik nu beter om te gaan met mijn kwaliteiten en valkuilen. Ik ben mij bewust van mijn gedrag in stress situaties en weet hier nu mee om te gaan dankzij de praktische en toepasbare tips van Berber!

Michel Vlap
Profvoetballer

Door het ECO-Coachen ben ik  mentaal sterker geworden. Fysiek was het ook goed voor mij, het werd gecombineerd met plezier! Ik deed oefeningen die niet altijd voetbalgerelateerd waren, maar wel goed waren om in het voetbal te gebruiken. Het ECO-Coach team pusht je en ze worden aangestuurd door twee top mensen; Tjalling en Berber!

Gurbe Wiarda
Organsiatieadviseur / ECO-Coach in opleiding

Afgelopen jaar kwam ik i.v.m. lichamelijke klachten in aanraking met de ECO-Coaches. Na 1 sessie bleek mijn lichamelijke klacht een mentale blokkade te zijn. Al na een paar sessies was dat snel verholpen en voel ik mij nu lichamelijk en mentaal weer vol vertrouwen zodat ik alles weer kan doen wat ik graag wil doen. Dank ECO-Coaches!

Gert de Boer
Centraal LOOT Coördinator / SportLifeStyle Teamlid / OSG Sevenwolden

Onze leerlingen van SportLifeStyle zijn enthousiast over de deelname aan het programma van Eco-coaching. Het is zowel fysiek als mentaal een heel mooie uitdaging voor onze leerlingen die onderwijs volgen bij SportLifeStyle. Eco-coaching is een prima aanvulling op de programma’s van onze sporttalentgroepen en het programma van Lichamelijke Opvoeding binnen onze school.

Roeland ten Berge
Hoofdtrainer/Technisch Manager / SC Heerenveen vrouwen

Onze speelsters kunnen in een andere omgeving werken aan hun persoonlijke doelen met verschillende ondergronden, weerstanden en spelvormen onder leiding van goede coaches die ze helpen en aan het denken zetten.