ECO-Coachen als A way of life!  

Onze onderscheidende visie is om door  ECO-Coachen mensen duurzaam fysiek en mentaal fit te maken en te houden. 

Ons actieplan:  ECO-Coachen als coachconcept uitrollen voor opleidingen, (top)sport, bedrijven en overheid.  

ECO-Coachen is continue in ontwikkeling en gebaseerd op de principes Vinden-Binden-Scoren. 

Wij laten elke persoon zijn/haar talent, kracht en energie bij zichzelf ontdekken (Vinden), binden deze aan een duidelijk doel (Binden) en zetten verlies om in winst (Scoren).  

ECO-Coachen is uniek en maakt gebruik van wat er al is, waarbij de zelf gestelde doelen van het persoon en het team centraal staan.  

ECO-Coachen helpt personen bij de fysieke en mentale zelfbewust wording en het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, wat zorgt voor zelfsturende personen die inzetten op (en vanuit) hun eigen kracht.  

De passie van het team is uniek en zorgt voor de borging. 

De ECO-coach staat voor duurzaam, een leven lang, fysiek en mentaal fit

De werkwijze wordt gekenmerkt door:

  1. Excellent te zijn op het gebied van kruisbestuiving. Niet alleen in de sport, maar ook in het onderwijs, het bedrijfsleven, de overheid, defensie en in het sociaal domein. Het accent ligt op mentale groei door gebruik te maken van andere sportdisciplines.
  2. Meesterschap in het creëren van out of comfort situaties om mensen zichzelf nog beter te laten leren kennen.
  3. Constant te coachen op doelen en zelfsturing.
  4. Houdt nooit de coaching van een individu volledig voor zichzelf. Hij coacht naar onafhankelijke mensen en zet zichzelf in op expertise, niet op arrogantie.

Wat ECO-coaching onderscheidend maakt is het gebruik van een unieke locatie, zoals een turnhal, en verschillende coaches en disciplines inzetten om een individu zichzelf te laten kennen. Met als doe: een leven lang in je eigen kracht staan.