Van docent en trainer naar ECO-Coach

Bij onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en sportverenigingen dringt steeds meer het besef door dat aansluiten bij de doelen en behoeftes van de student en sporter het meeste leerrendement oplevert.

ECO-Coachen stelt de student/sporter centraal. De ECO-Coach stemt zijn aanpak af op de doelen van de student/sporter.

Het CIOS Heerenveen/Leeuwarden heeft het ECO-Coachen als keuze leereenheid binnen de opleiding. KLE (keuze leereenheid) studenten leren wat het betekent om een ECO-Coach te zijn i.p.v. een trainer, die traditioneel beschouwd wordt als de deskundige en vertelt wat een student of sporter moet doen om beter te worden.

Ook in het HBO wordt ECO-Coachen steeds meer geïntegreerd in het curriculum.
Tot slot zien ook particuliere opleidingsinstituten en sportverenigingen steeds meer de meerwaarde van ECO-Coachen.

Integreren van ECO-Coachen in het lesprogramma van uw onderwijs- of opleidingsinstelling betekent maatwerk.
Graag bespreken we met u het beoogde resultaat en de aanpak.

Klik hier voor meer informatie.

Interesse? Meld je dan nu aan voor de GRATIS ECO-Coach ervaring in Heerenveen

Waar en wanneer kan ik het ECO Coachen ervaren?

Opleidingsplaats:
Sportstad Heerenveen, Abe Lenstra Boulevard 23Q, 8448 JA Heerenveen

Tijden:
Iedere woensdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur

Klik hier voor meer informatie of bel vrijblijvend 06-23105466