Van docent en trainer naar ECO-Coach

Bij onderwijsinstellingen, opleidingsinstituten en sportverenigingen dringt steeds meer het besef door dat aansluiten bij de doelen en behoeftes van de student en sporter het meeste leerrendement oplevert.

ECO-Coachen stelt de student/sporter centraal. De ECO-Coach stemt zijn aanpak af op de doelen van de student/sporter.

Het CIOS Heerenveen/Leeuwarden heeft het ECO-Coachen als keuze leereenheid binnen de opleiding. KLE (keuze leereenheid) studenten leren wat het betekent om een ECO-Coach te zijn i.p.v. een trainer, die traditioneel beschouwd wordt als de deskundige en vertelt wat een student of sporter moet doen om beter te worden.

In de minor Trainer/Coach van het Instituut voor Sportstudies van de Hanzehogeschool Groningen is de opleiding van ECO-Coach A way of life geïntegreerd. De principes van Vinden-Binden-Scoren worden in masterclass vorm aangeboden. Praktijkgestuurd worden de principes daarna toegepast in de Epke Zonderland Turnhal. De kruisbestuiving van de opleiding en het oefenen met de sport-lifestyle leerlingen van OSG Sevenwolden is uniek.
Tot slot zien ook particuliere opleidingsinstituten en sportverenigingen steeds meer de meerwaarde van ECO-Coachen.

Integreren van ECO-Coachen in het lesprogramma van uw onderwijs- of opleidingsinstelling betekent maatwerk.
Graag bespreken we met u het beoogde resultaat en de aanpak.

Klik hier voor meer informatie.

Interesse? Meld je dan nu aan voor de GRATIS ECO-Coach ervaring in Heerenveen

Waar en wanneer kan ik het ECO Coachen ervaren?

Opleidingsplaats:
Sportstad Heerenveen, Abe Lenstra Boulevard 23Q, 8448 JA Heerenveen

Tijden:
Iedere woensdag tussen 11.00 uur en 15.00 uur

Klik hier voor meer informatie of bel vrijblijvend 06-23105466