Specialisatie in het sociaal domein

Lammert Harkema en Caroliene Lemstra ECO-Coach sociaal domein.

Deze Eco-Coaches zijn gespecialiseerd voor hulpvragen vanuit gebiedsteams uit het sociaal domein zoals:

· Jeugdzorg

Als onderdeel van een behandelplan binnen jeugdhulpverlening, zoals kinderen met faalangst, leer- en gedragsproblemen.

· WMO

Gespecialiseerde zorg beperken of effectiever maken als middel bij ouderen, wat bijdraagt aan het veilig en zelfstandig in eigen omgeving kunnen blijven wonen.

· Re-integratie

Letterlijk bewegen naar werk. Ontdekken hoe iemand zijn kwaliteiten (vinden) kan (binden) aan zijn doel om op die manier weer werk te vinden (scoren).

Interesse? Meld je dan nu aan voor de GRATIS ECO-Coach ervaring in Heerenveen