Groep

ECO-Coach / agescheper.nl

Specialisaties

Teambuilding, individueel, allround ECO-Coach

Achtergrond

Age is bewegingswetenschapper met een master in Sport Sciences. In deze
master heeft hij zich gespecialiseerd tot sportpsycholoog. Tevens is hij
student aan de VU Amsterdam waar hij de opleiding tot praktijk
sportpsycholoog (POPS) volgt.