Meten is weten!

Onlangs is Marlies Feenstra begonnen met een onderzoek om de effecten van ECO-Coach trainingen te meten bij ruiters. Marlies is werkzaam als onderzoeker en trainer in de eerstelijns gezondheidszorg, daarnaast werkt ze als sportmasseur. Uit persoonlijke interesse is zij als onderzoeker betrokken geraakt bij het ECO-Coach team.

Om de effecten van de ECO-Coach training op prestaties in kaart te kunnen brengen doet Marlies onderzoek naar het leerrendement van de training op mate van spanning, balans en prestaties. De data worden zowel kwalitatief als kwantitatief gemeten. De onderzoeksgroep waar we mee beginnen met meten bestaat uit de geselecteerde amazones van Mei Grandprix – Nei Grand Prix.

Door dit onderzoek trachten we een beter beeld te krijgen waar de kracht van ECO-Coachen ligt met als doel het concept aan te scherpen en zo (top)sporters nog beter te kunnen ondersteunen met het behalen van hun doelen!

NoPhoto