DVD “Skûtsjesilen, Friese sport en traditie”

Vandaag heeft Geert Teitsma, projectleider Fryske sporten van het CIOS Heerenveen / Leeuwarden, de DVD “Skûtsjesilen, Friese sport en traditie” overhandigd aan de heer Schrier, gedeputeerde van de Provincie Fryslân.

Al meerdere jaren voert het CIOS Heerenveen / Leeuwarden projecten uit om de Fryske sporten te stimuleren en te verankeren in het onderwijs. Deze projecten komen tot stand met financiële ondersteuning van de Provincie Fryslân.
In 2009 begonnen met kaatsen, gevolgd door fierljeppen en it Fryske hynder, worden nu activiteiten uitgevoerd om het zeilen- met als ambassadeur het skûtsjesilen – onder de aandacht te brengen van kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs.
Kinderen komen niet alleen in aanraking met de zeilsport, maar maken ook kennis met de traditie van het skûtsjesilen. Zo wordt onder meer het skûtsjemuseum in Earnewâld bezocht.

CIOS Heerenveen / Leeuwarden heeft de opleiding watersport. De studenten van CIOS watersport volgen een opleiding in de zeilsport en het lag voor de hand hen een rol in dit project te geven. Zo hebben zij voor leden van diverse watersportverenigingen en kinderen van basisscholen de zeillessen verzorgd. Studenten van het CIOS watersport ervaren en beleven ook het skûtsjesilen onder leiding van Age Veldboom, die namens de Stichting “Foar de neiteam” de studenten “meeneemt” in het cultureel erfgoed van het skûtsjesilen.

De door het CIOS uitgevoerde activiteiten sluiten uitstekend aan op “Fryske sport yn dyn klasse”, een project wat kort geleden onder leiding van Sport Fryslân van start is gegaan en tot doel heeft alle kinderen van de basisscholen in Fryslân kennis te laten maken met 6 Friese sporten.
CIOS Heerenveen / Leeuwarden heeft ondertussen de Fryske sporten een permanente plaats in haar opleidingsprogramma gegeven.

Persfotoeco