ECO-Coachen voor jonge Friese ondernemers

Afgelopen donderdag was het de beurt aan de commerciële club jonge ondernemers, om de ECO-Coach inspiratie en ontregelsessie bij te wonen in het ECO-Coach café in Sportstad Heerenveen.
De opkomst was groot en iedereen was na afloop ontregeld, maar vooral geïnspireerd.

Wilt u ook een ontregel of inspiratiesessie in het ECO-Coach café en ervaren wat ECO-Coachen voor u kan betekenen?
kijk op www.eco-coach.nl?

Jonge