Goede samenwerking tussen KLE ECO-Coach en OSG Sevenwolden

Een mooie win-win situatie: samenwerking tussen KLE ECO-Coach en OSG Sevenwolden

Elke donderdagmiddag komen de kinderen van de SportLifeStyle klassen van OSG Sevenwolden Heerenveen naar de Epke Zonderland hal voor een ECO-Coach training. In de SportLifeStyle klassen zitten sporttalenten en leerlingen die veel affiniteit hebben met sport en meer verbreding willen binnen deze tak. Leerlingen van een SportLifeStyle klas krijgen twee uur per week extra lichamelijke opvoeding en twee uur per week sport breed (zoals klimmen, waterpsport, skiën, etc.). Daarnaast wordt er aandacht besteed aan zaken die met sport te maken hebben zoals voeding, communicatie, fysieke vormen en normen en waarden.

De studenten van het CIOS die het keuzevak ECO-Coach (KLE) volgen coachen de kinderen van het OSG in de turnhal. Eerst krijgen de CIOS studenten theorieles van Tjalling van den Berg, daarna gaan ze met de kinderen de zaal in om de theorie in de praktijk over te brengen.

Onderwerpen die aanbod komen zijn: samenwerking, piramide van succes, lichaamshouding, doelen stellen, plezier & passie. Tijdens het keuzevak leren de CIOS studenten wat het betekent om een ECO-Coach te zijn. Namelijk iets heel anders dan een trainer, die traditioneel beschouwd wordt als de deskundige en vertelt wat een student of sporter moet doen om beter te worden. Bij ECO-Coach gaat het om de fysieke en mentale kracht en het ontwikkelen van je eigen persoonlijkheid, wat zorgt voor zelfsturende personen die inzetten op hun eigen kracht.

D72 2128