Foto verslag ECO-Coaching les VNN

Wie zijn VNN?

VNN zet zich in voor mensen die problemen ondervinden als gevolg van een verslaving. Verslaving op het gebied van alcohol, drugs, gokken of gamen.

VNN wil hen een perspectief bieden op een ander leven. Dit betekent dat VNN mensen met een verslaving en hun naastbetrokkenen perspectief wil bieden op meer kwaliteit van leven. Een leven zonder of met minder verslavingsproblemen. Ook wil VNN zich inzetten om verslavingsproblemen te voorkomen. Iedereen met problemen door gebruik van alcohol, drugs, gokken of gamen kan voor een behandeling terecht bij VNN. Ze hebben klinieken voor jongeren, volwassenen en ook een gezinskliniek. Ook partners of andere familieleden, vrienden en buren kunnen bij deze organisatie aankloppen voor advies. Naast hulpverlening zet deze organisatie zich ook in op hef voorkomen van verslavingsproblemen en dakloosheid door voortdurende preventie-activiteiten.

Wie ben ik?

Ik hoop dat mijn naam is blijven hangen, mijn naam is Sjoerd Mulder.

Na de zomervakantie start ik met de uitstroommogelijkheid sport, bewegen en gezondheid (niveau 4) leerjaar 2 hier op het CIOS in Heerenveen.

Een aantal weken geleden heb ik besloten me in te schrijven voor KLE ECO-Coaching. Ik kreeg via de mail bericht dat er een introductie les plaats zou vinden in de turnhal.

Ik wist niet precies wat ik kon verwachten van deze les. Eenmaal aangekomen bij de introductie les zijn we naar de Epke Zonderland turnhal gegaan om daar met een aantal oefeningen te beginnen. Dit waren niet oefeningen die ik verwacht had, we hebben kennisgemaakt met een kruisbestuiving van sporten waarbij doelen van de sporter en het team centraal stonden. Toen iedereen kennis met elkaar gemaakt had door middel van een ‘ECO-Coaching kenningsmakingsspel’ hebben we ons verzameld in de werkruimte voor een introductievideo over ECO-Coaching. Ik ben door deze video geïnspireerd geraakt en heb besloten me in mijn vrije tijd in ECO-Coaching te gaan verdiepen. Ik heb meneer Van den Berg gevraagd om het ECO-Coaching boek en ben vervolgens begonnen met lezen.

Toen ik vorige week op stage arriveerde werd er mij gevraagd of ik een buikspier kwartier wou organiseren voor een groep van de VNN Verslavingszorg. Na deze intensieve les heb ik de begeleider van deze groep, meneer Odinga gevraagd of het de groep leuk leek om eens een les ECO-Coaching te volgen, daarop werd enthousiast gereageerd en ik ben vervolgens naar de turnhal gegaan om te overleggen of dit mogelijk was. Uiteindelijk bleek het dat de VNN groep op de geplande datum voor deze les ging zeilen. Toen ik vandaag op stage aankwam bleek dat het zeilen verplaatst was. Vervolgens ben ik snel naar de turnhal gespurt om te vragen of deze les nog steeds mogelijk was. Bij de turnhal heb ik de situatie uitgelegd aan de ECO coaches. Gelukkig reageerden de coaches enthousiast en hebben zij een ECO les voorbereid voor de VNN groep. In dit verslag staan foto’s over deze geslaagde ECO les. Ik wil de ECO coaches bedanken dat zij hier aan mee wilden werken, bedankt voor deze geslaagde leerzame les!

Afsluiting
ECO-Coachen is een continue in ontwikkeling en gebaseerd op de principes Vinden-Binden-Scoren. Het laat deze personen zijn/haar talent, kracht en energie bij zichzelf ontdekken (Vinden), brengen deze samen (Binden) en zetten verlies om in winst (Scoren). Het doel is om het zelfsturende vermogen van deze mensen te ontwikkelen. ECO-Coachen kan deze groep helpen bij de fysieke en mentale zelfbewustwording en het ontwikkelen van hun persoonlijkheid, wat zorgt voor zelfsturende personen die inzetten op hun eigen kracht. Ik denk dat ECO-Coaching heel goed aansluit op het traject dat deze groep volgt. Ook de groep reageerde erg enthousiast op deze les en hebben het team gevraagd of ze meer van deze lessen konden volgen. Ik heb met de groepsbegeleider meneer Odinga overlegd en ook hij stond hier positief tegenover. Als het mogelijk is wil deze groep graag na de zomerstop starten met een ECO-Coaching traject. Ik heb met de bewindvoerder mevrouw Steen gesproken en deze wou graag wat voor informatie over het eventueel afhuren van de zaal. Ik ga binnenkort een afspraak plannen met iemand van het ECO-team om meer informatie te verschaffen over eventuele zaalverhuur. Als tussenpersoon wil ik graag, indien mogelijk de verantwoordelijkheid op me nemen om dit te regelen. Ik hoop in de toekomst nog wat te kunnen betekenen voor deze groep! Ik wil jullie allemaal bedanken voor de medewerking.

10
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1