Australisch bezoek bij ECO-Coach

Op woensdagochtend 11 oktober kreeg stichting ECO-Coach bezoek van Ellen Pearce, afgestudeerd ‘Sport & exercise scientist’. Ellen kwam bij ECO-Coach langs om de manier van trainen van de jeugd van SC Heerenveen te onderzoeken.
Ellen richtte zich vooral op twee thema’s:

  • Focus
  • Training (ECO-Coach) in relatie tot de wedstrijd

Ellen werd door andere ECO-Coaches begeleidt en heeft geobserveerd bij de verschillende trainingsvormen die werden gedaan afgelopen woensdag.