Dansvoorstelling bij ECO-Coach

Op 18 oktober is de masterclass verzorgd door Antien van Mierlo, zij heeft vorig jaar haar ECO-Coach certificaat behaald en is nu het ECO-Coaching bij haar danslessen aan het gebruiken. Volgens Antien is dit een grote uitdaging, omdat dansers niet zogezegd ‘sportminded’ zijn en erg perfectionistisch zijn.

ECO-Coaching inbrengen doet zij onder andere door middel van de danser centraal te stelen, persoonlijke doelen te vragen en de tijd nemen om te reflecteren. Dit alles gebeurt met een positieve ‘ECO-Coach’ mindset.

Antien biedt tijdens de lessen ook verschillende tools aan de studenten aan die ze kunnen gebruiken voor hun persoonlijke ontwikkeling. Denk hierbij aan vrijheid van keuzes met betrekking tot de spiegel en gebruik van de ruimte, opnames mogen maken en deze reflecteren, feed forward vragen en geven, aanpassingen van oefeningen voor het bereiken van hun eigen doel, een ECO-paspoort en een logboek.

Het doel van deze tools en het gebruik ervan is om de dansstudenten meer zelfsturend te maken en vaak erg vaag zijn in wat ze doen. Op deze manier wil Antien de studenten hun eigen doel laten creëren waar ze naartoe kunnen werken.

Antien geeft zelf aan dat het inpassen van ECO-Coaching in de dansschool een uitdaging is omdat het grote groepen zijn die ze coacht/lesgeeft, de tijdsduur relatief kort is en de aandacht en focus van de studenten  verdeeld is over verschillende lessen van de dag en week. Omdat ECO-Coach vooral gericht is op 1-op-1 begeleiding.

Voor dit aankomende jaar zijn de doelen van Antien om het ECO-paspoort van de studenten meer te gaan inzetten en hier manieren voor weet te vinden, andere docenten betrekken bij ECO -Coaching, vergroten van de toolbox en mogelijkheden die ze de studenten kan aanreiken en het inzetten van een motivatie checklist om de motivatie van de studenten te vergroten.

De presentatie, bijna dansschow te noemen, was een groot plezier om naar te kijken en luisteren. Dit blijkt wel op de vele positieve reacties van alle aanwezige ECO-Coaches.

Namens ECO-Coach willen we Antien hartelijk bedanken voor haar voorstelling!