Vinden, binden en scoren met Rots & Water

Woensdag 13 maart mochten de leerlingen van groep 6 en 8 van de Sint Jozefschool uit Heerenveen, vol trots hun handtekening zetten op hun welverdiende Rots & Water certificaat. Dit ter afsluiting van een aangeboden lessenreeks Rots & Water door buurtsportcoaches Grace en Sybren. 

Vanuit de visie van ScorenVoorGezonheid Heerenveen wil men naast de fysieke gezondheid, ook bijdragen aan de mentale gezondheid van kinderen uit gemeente Heerenveen. Alle buurtsportcoaches zijn dan ook gecertificeerd om Rots & Water aan te mogen bieden in het basisonderwijs. Bepaalde scholen kunnen kiezen uit deze hulpvraag Rots & Water, de Sint Jozef school kwam hiervoor in aanmerking en maakten lestijd vrij om dit te kunnen organiseren.

Grace en Sybren besloten hun krachten te bundelen, met een op maat gemaakt Rots & Water en ECO-coaching lessenpakket van zes lessen. Het project begon voor de kerstvakantie met een informatieavond voor ouders en leerkrachten van de Sint Jozef school. Waarbij er niet alleen over het doel en de inhoud van het lessenaanbod werd verteld, maar de ouders en leerkrachten ook in actie moesten komen. Door verschillende oefeningen te ervaren, werd er een duidelijk beeld gegeven over wat de kinderen te wachten stond. Tevens werden die avond ook de lachspieren goed getraind! 🙂

Wat is Rots & Water ? 

Rots & Water is een lesprogramma dat kan worden beschouwd als een weerbaarheid- en anti-pest-trainingsprogramma, waarbinnen het trainen van weerbaarheid samen gaat met de ontwikkeling van positieve sociale vaardigheden. Doelstellingen van de lessenreeks zijn:

  1. Het vergroten van communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn van de kinderen.
  2. Het creëren van zelfbewustzijn en wederzijds respect.
  3. Het bewust worden van eigen gevoelens, emoties, kwaliteiten en mogelijkheden.
  4. Bouwstenen gebruiken als zelfbeheersing, zelfreflectie en zelfvertrouwen.

Dit met behulp van de volgende hoofdlijnen:

  • (Z)elfbewustzijn, wie ben ik ? (ECO coaching, eigen grenzen en gedachten)
  • (E)motioneel bewustzijn (gevoelens en emoties)
  • (L)ichaamsbewustzijn (Lichaamstaal)
  • (F)ocus (concentreren en richten)

Grace en ECO-coach stagiair Anouschka konden door hun ECO-coach expertise te gebruiken nog een extra dimensie geven binnen de lessen. ECO-coaching is een middel om kinderen hun persoonlijkheid en kwaliteiten in beeld te brengen (vinden), vervolgens op zoek te gaan naar wat men wil veranderen aan hun eigen gedrag (binden) en uiteindelijk te scoren door dit doel te bereiken. Met behulp van een ECO-paspoort hebben de kinderen tijdens de lessen met name ontdekt wat voor type persoon ze zijn, waar ze blij of verdrietig van worden en wat hun persoonlijke kwaliteiten zijn. De kinderen hebben bijvoorbeeld geleerd, dat doeners zich heel anders gedragen dan denkers, maar men toch moet kunnen samenwerken. Met name voor de kinderen uit groep 8 was dit erg leerzaam en zeker bruikbaar in het voortgezet onderwijs volgend schooljaar.

Grace en Sybren kijken samen met de school dan ook terug op een geslaagd project.

Heeft men als school ook interesse in een Rots & Water project? Vraag dan naar de mogelijkheden bij de eigen buurtsportcoach.

bron: scorenvoorgezondheidheerenveen.nl