Onze leerlingen van SportLifeStyle zijn enthousiast over de deelname aan het programma van Eco-coaching. Het is zowel fysiek als mentaal een heel mooie uitdaging voor onze leerlingen die onderwijs volgen bij SportLifeStyle. Eco-coaching is een prima aanvulling op de programma’s van onze sporttalentgroepen en het programma van Lichamelijke Opvoeding binnen onze school.